Eustres i dystres

Wyobraź sobie świat, w którym NIE ISTNIEJE STRES. Jego mieszkańcy nie mają pojęcia czym jest to złożone zjawisko, które wielu przedstawicielom ludzkiego gatunku utrudnia codzienne funkcjonowanie. Zastanawiasz się nad szybką zmianą planety do zamieszkania?

 • Być może pośpiech nie jest wskazany…
 • Pomyśl teraz o wszystkich osiągnięciach, którymi możesz się pochwalić. Zapewne te wyjątkowe, osobiste sukcesy przepełniają Cię dumą i wywołują moc pozytywnych emocji.
 • Co pomyślisz, jeśli powiem, że w świecie bez stresu prawdopodobnie lista Twoich pozytywnych doświadczeń uległaby znacznemu uszczupleniu?
 • Czy całkowite usunięcie stresu z codziennego życia rzeczywiście zwiększa jego jakość???

Dystres (zły stres, stres szkodliwy) to stres niosący
cierpienie i dezintegrację psychiczną. Presja zmian,
np. miejsc pracy, która stanowi obciążenie.

Eustres (stres dobry, stres korzystny) to czynnik
motywujący, prowadzący do osiągnięć życiowych
i rozwoju własnej osobowości. Chcemy być stawiani
przed wyzwaniami, chcemy mieć konkretne osiągnięcia.

Im łatwiejsza praca tym mniejszy eustres!!

Dystres to stres szkodliwy i negatywnie wpływający na jakość ludzkiego życia. Ilość stresorów w życiu osoby poddanej dystresowi jest zbyt duża  i utrzymuje się zbyt długo. Odnosi wrażenie, że wymagania stawiane jej przez samą  siebie i otoczenie są zbyt duże i przekraczają jej możliwości radzenia sobie. Jest w spirali negatywnego stresu, z której bardzo trudno jest się wydostać

Wpływ dystresu dotyczy:

 • Sposobu myślenia (zniekształcenia w myśleniu)
 • Przeżywanych emocji i poziomu motywacji
 • Relacji interpersonalnych (konflikty, nieporozumienia, trudności)
 • Zasobów poznawczych (obniżona sprawność intelektualna, większa ilość błędów i pomyłek, problemy z koncentracją)
 • Zdrowia (obniżona odporność organizmu, podatność na choroby, problemy ze snem, problemy z układem pokarmowym, problemy skórne)
 • Sposobu odżywiania się (zwiększony apetyt lub jego brak, skłonność do spożywania niezdrowego jedzenia)
 • Stosowania używek (kofeina, nikotyna, środki psychoaktywne)
 • Zachowań (agresja, kłótliwość, wycofywanie się, podejmowanie zachowań ryzykownych)

Dzięki eustresowi, czyli stresowi konstruktywnemu  odczuwamy silną motywację i energię do działania. Trudności stają się wyzwaniami, kiedy brakuje nam wiedzy poszukujemy informacji, które stają się kluczowe. Gdy brak nam umiejętności to małymi krokami dążymy do poprawy swojego poziomu funkcjonowania. Gdy czujemy się nadmiernie obciążeni to stosujemy wypracowane techniki radzenia sobie, które pomagają odzyskać równowagę.  Dzięki samoświadomości i ukierunkowanej pracy jesteśmy w stanie osiągnąć optymalny poziom stresu.

Korzyści płynące z działania eustresu to:

 • Fizyczne odprężenie
 • Poczucie siły wewnętrznej
 • Poczucie zasobności
 • Korzystna forma psychofizyczna
 • Wyostrzona uwaga
 • Wysoki poziom motywacji
 • Ukierunkowanie na zadanie
 • Poszukiwanie rozwiązań
 • Wysoka energia

Wasz psycholog Ewik