Jak skutecznie powiedzieć NIE

Umiejętność odmawiania wchodzi w zakres asertywności czyli umiejętności wyrażania siebie, swojego zdania i emocji z poszanowaniem praw i uczuć osób, do których się zwracamy i swoich własnych. Nie potrafisz powiedzieć nie gdy ktoś, prosi cię o coś, a ty z jakichś powodów nie możesz czy nie chcesz tego zrobić? Wczytaj się w poniższy schemat.

OGÓLNE ZASADY:

  • Patrz prosto w oczy;

  • Zachowaj otwartą i swobodną postawę ciała;

  • Panuj nad swoim głosem;

  • Nie prowokuj nie obrażaj;

  • Nie okazuj wstydu nie tłumacz się;

  • Okazuj szacunek i zrozumienie.

                                                                               

 

Wasz psycholog Ewik